Parafia św. Michała Archanioła w Ostrowsku

1. Dzisiaj liturgicznie kończymy Okres Bożego Narodzenia. W tradycji polskiej trwa on do 2 lutego. Dzisiaj po Sumie nasze dzieci i młodzież wystawią tradycyjne jasełka.

2. Zakończyłem wizytę duszpasterską. Odwiedziłem 299 rodzin, zamkniętych zastałem 14 drzwi.

3. Bóg zapłać za ofiary złożone w czasie kolędy, część z nich przeznaczona jest na misje, bratnią pomoc kapłańską oraz kurię. Jak wspominałem w Stary Rok, ofiary, które złożyliście z racji wypominek oraz kolędy postanowiłem przeznaczyć na odnowienie ołtarza z obrazem Jana Pawła II.

4. W piątek nasza schola została zaproszona do Krakowa na spotkanie opłatkowe nauczycieli Archidiecezji Krakowskiej z Arcybiskupem Markiem Jędraszewskim.

5. Bóg zapłać za ofiary złożone na ogrzewanie kościoła:                                                

    - z ul. Pienińskiej przez rodziny: Helenę Ciężobka, rodzinę Kamińskich, Krzysztofa i Zofię Durka, Bogumiłę i Henryka Kozieł, Rafała Domalika, Andrzeja i Elżbietę Dębskich                                   

- z ul. Stefanii Bryjewskiej: Dorotę i Bogdana Ostwald;                                                                           

     - z ul. Gorczańskiej: Annę Klimowską, Dorotę i Marka Klimowskich, Joannę i Marcina Szumal, Józefa i Irenę Klimowskich, Marię Ludzia, Władysława Klimowskiego, Helenę Kamoń, Stefanię i Stanisława Ludzia;

    - z ul. Świerkowej: rodzinę Kamoń, Nagieckich, Annę i Tadeusza Ludzia, Barbarę i Andrzeja Luberdę;      

                                                                                                                           

- z ul.  Migrond: przez Agnieszkę i Tomasza Ludzia;     

                                                                                           

 - z ul. Bystrej: Chrobak Helenę, Annę i Adama Zagatę;     

                                                                             

-z ul. Ogrodowej przez rodzinę Kozieł;    

                                                                                                            

  - z ul. Na Równi przez: Stefanię Szumal, Jana Kozieł, Annę i Eugeniusza Truty, Iwonę Truty  

     - z ul Ks. Tischnera: Mariana Ostwald;                                                                       

 - z  ul. Tatrzańskiej 22, rodzinę Pach, Andrzeja Karpierza;     

                                                          

     - z ul. Jana Pawła II: rodzinę Nowickich, Władysława Ciężobkę, Annę Ścisłowicz, Zofię i  Ryszarda Kowalczyk, Władysława Łyszczarza;                                                    

     - z ul. Polnej: Beatę i Stanisława Chryczyk;                                                                              - z ul. Słonecznej - rodziny: Bernadetę Palarczyk, Janinę Ciężobka, rodzinę Pawlica, Władysława i Kazimierę Cyrwus, Marię i Stanisława Tyleckich;                                                                                                    

 - z ul. Za Potokiem: Piotra i Małgorzatę Waksmundzkich, Zofię i Stanisława Wach;                       

 - z ul. Pańskiej: rodzinę Malasińskich;       

                                                                                                                                       

  - z ul. Orkana przez rodziny: Łucji i Andrzeja Kamoń, Renatę i Jarosława Kamoń, Henryka Żegleń, Cecylię Makowską, Wiesława i Halinę Ciężobka, Marię Łyszczarz, Janusza i Pelagię Ciężobka, Marię i Aleksandra Domalik, rodzinę Twaróg, Helenę Twaróg, Joannę i Mateusza Wawrzon, Wojciecha Hebdę, Marię i Arkadiusza Niemiec, Annę i Jana Rzońcę oraz przez bezimiennych ofiarodawców;   

                                                                 

  - z pl. św. Floriana przez rodziny: Wojtylak, Czesława Kolasę, Elżbietę i Grzegorza Skałubów;                    

     - os. Kamieniec: Mieczysława Gila.                                                                              

 

6. Bóg zapłać za troskę o Dom Boży. O taką posługę w tym tygodniu proszę rodziny z ul. Pienińskiej: Kozieł Zofia, Bubisz Agnieszka, Kozieł Bogumiła.