PONIEDZIAŁEK  Godz:1800

 Za duszę śp. Janusza MAZUREK w 15 rocznicę śmierci

  1. Za duszę śp. Wojciecha
...

PONIEDZIAŁEK  Godz:1745    

 Za zmarłych śp. sióstr i braci od siostry Zofii.

  1. Za dusze śp. Heleny i
...

 

  INTENCJE  MSZY  ŚW. 

                   

 OD 18 XII  DO  24 XII  2017  R.

 

   INTENCJE  MSZY  ŚW. 

                    

 OD 18 XII  DO  24 XII  20PONIEDZIAŁEK 

...

PONIEDZIAŁEK  Godz:1700      

 Za dusze śp. Józefa GROMADY i Józefy PŁOSKONKA.

  1. Za duszę śp. Józefa
...

PONIEDZIAŁEK Godz:1700     

 O miłosierdzie Boże i zbawienie dusz śp. Stanisława SMOTRA, Rozalii żony

...