INTENCJE MSZY ŚW. OD 25 IX DO 01 X 2017 R.

 

PONIEDZIAŁEK  Godz: 1800

Msza św. dziękczynna Panu Bogu i Matce Najświętszej za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla członków róży rodzin od zelatorki Marii Gromada.    

  1. Za duszę śp. Krystyny SZENDEREWICZ . Od rodzin Klimowski i Hyła.

WTOREK  Godz: 700

O miłosierdzie Boże dla dusz śp. Teresy i Józefa PŁOSKONKA od wnuków.

  1. Za duszę śp. Franciszka ŁYSZCZARZA. Msza św. od syna Tadeusza.  

 ŚRODA Godz:  1800 

 Za dusze śp. Zofii CIĘŻOBKA, Antoniego męża w 12. rocznicę śmierci.

  1. Za dusze śp. Anny i Wojciecha LUDZIA. Od wnuka Aleksandra z rodziną.

 CZWARTEK  Godz: 700  

 Za duszę śp. Stanisława BYRDAKA w 12-tą rocznicę śmierci.

  1. Z prośbą o miłosierdzie Boże dla dusz w czyśćcu cierpiących i w intencji Panu Bogu wiadomej.

PIĄTEK      Święto św. Michała Archanioła

Godz: 800   Za duszę śp. Michała SZUMALA. Msza św. z okazji imienin

Godz: 1800    Msza św. dziękczynna Panu Bogu i Matce Najświętszej za  otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę dla Marii i Czesława w 40 rocznicę ślubu.

SOBOTA  Godz: 1800       

Za duszę śp. Michała HAJNOSA

  1. Za dusze śp. Anny i Jana KOZIEŁ. Msza św. od Aleksandra z rodziną.

NIEDZIELA   Godz: 800   

Za dusze śp. Franciszka KOZIEŁ, Wiktorii żony, Andrzeja syna.

  1. Za dusze śp. Józefa i Anieli KAMOŃ. Msza św. od córki Teresy.

   Godz:  1100   W intencjach parafian