NTENCJE MSZY ŚW. OD 23 X DO 29 X 2017 R.

PONIEDZIAŁEK  Godz: 1800 

Za duszę śp. Franciszki WRÓBEL w 40 rocznicę śmierci. Msza św. od siostry.

  1. Za dusze śp. Piotra LUBERDY w 9 rocznicę śmierci oraz Szymona syna.

WTOREK  Godz: 700

Za duszę śp. Kazimierza SZEWCZYKA w 10 rocznicę śmierci.

  1. Za dusze śp. Jana LEŚNICKIEGO w 40 rocz. śmierci, Zofii żony.                                    

 ŚRODA Godz:  1800 

 Za duszę śp. Wiktorii KOPEĆ w rocznicę śmierci.

  1. Za dusze śp. Anny KOŁAT w 20-tą rocz. śm. Jana męża, Ludwika syna.

 CZWARTEK  Godz: 700  

 Z podziękowaniem Matce Bożej za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę w rodzinie żywego różańca. Od zelatorki Leokadii Luberda.

  1. Za dusze śp. Eugeniusza KŁOSA w 6-tą rocz. śmierci, Gustawy żony.

PIĄTEK Godz: 1800    

Za duszę śp. Marka ŻEGLENIA w 4 rocznicę śmierci.

  1. Za duszę śp. Stefanii PARDELA- PEREŁKA.  Od Moniki.                 

SOBOTA  Godz: 1800 

Msza św. dziękczynna za wszelką pomoc i otrzymane łaski od Pana Jezusa i Jego Matki. Msza św. od rodziny HEBDÓW.

  1. Z podziękowaniem M.B. Różańcowej za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą w rodzinach 5 Róży Żyw. Róż. Kobiet, której zelatorką jest Łucja KAMOŃ.

NIEDZIELA   Godz: 800          

Msza św. dziękczynna o zdrowie i błog. Boże w rodzinach które wykonały kosz dożynkowy.

  1. Msza św, dziękczynno-błagalna z podziękowaniem M.B. Różańcowej za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błogo. Boże dla członkiń 4 Róży Żywego Różańca, której zelatorką jest Antonina Kozieł.

  Godz:  1100    W intencjach parafian