INTENCJE MSZY ŚW. OD 11 XII DO 17 XII 2017 R.

PONIEDZIAŁEK  Godz: 1700 

Za dusze śp. Grzegorza i Marii JAŚKOWIAK.

  1. Za dusze śp. Franciszka KOŁATA, Rozalii żony, Józefa i Michała synów.  

 WTOREK  Godz: 700

O miłosierdzie Boże dla duszy śp. Karoliny TRĄBKA w 5 rocznicę śmierci.

  1. Za dusze śp. Antoniny CHROBAK, Bronisławy córki. Od wnuczki Anny.  

 ŚRODA   Godz:  1700   

Za duszę śp. Mariana CIĘŻOBKI 18 rocz. śmierci.  Msza św. od żony Janiny z rodziną.

  1. Z prośbą o wieczny pokój dla śp. Rafała TRUTEGO w 17-t ą rocz. śmierci.

  CZWARTEK   Godz: 700  

 Za dusze śp. Konstantego LENARTA, siostry Anieli.

  1. Za duszę śp. Mariana CIĘŻOBKI. Msza św. od brata Czesława z rodziną.

 PIĄTEK Godz: 1700   

W intencji dusz w czyśćcu cierpiących. Msza św. od Apostolstwa Pomocy Duszom w Czyśćcu Cierpiącym.

  1. Z prośbą o miłosierdzie Boże dla dusz śp. Jana GROMADY, Władysława syna.

 SOBOTA  Godz: 1700   

 O Boże błogosławieństwo w rodzinie.

 2.Za duszę śp. Wiktorii KOZIEŁ. Msza św. od siostry Heleny Żegleń.

  NIEDZIELA   Godz: 800    

 Za dusze śp. Wincentego LUBERDY, Bronisławy żony. Od syna Bronisława.

2  Za dusze  w czyśćcu cierpiące i w intencji Panu Bogu wiadomej.

   Godz:  1100    W intencjach parafian