INTENCJE MSZY ŚW. OD 25 XII DO 31 XII 2017 R.

PONIEDZIAŁEK  Godz: 800       Boże Narodzenie

  Za duszę śp. Marii BARANIAK w 9 rocznicę śmierci.

  1. Msza św. dziękczynna z okazji urodzin Adasia.

Godz: 1100       W intencjach parafian

  1. Msza św. dziękczynno – błagalna o zdrowie, łaskę świętości i opiekę Matki

Kapłanów dla ks. proboszcza Jana i ks. Stanisława. Msza św. od Margaretki.

WTOREK  Godz: 800       Święto św. Szczepana.

Za dusze śp. Marii KOZIEŁ w 18 rocz. śm. Władysława męża Janusza MAZUREK.

  1. Msza św. dziękczynno – błagalna w 42-gą rocznicę ślubu Anny i Tadeusza,

dziękując za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże.

Godz:  1100    W intencji Panu Bogu wiadomej

ŚRODA   Godz:  700   

  Za duszę śp. Józefa KOZIOŁ od rodziców i siostry Jolanty z rodziną.

  1. Za dusze śp. Marka ZIEMSKIEGO, Marii żony. Msza św. od rodziny Kozioł.

CZWARTEK   Godz: 700  

 Za dusze śp. Stefana PALUSZEK, Anny żony.

  1. Za duszę śp. Andrzeja KAMIŃSKIEGO, od Jana Kamińskiego z rodziną.

PIĄTEK Godz: 700   

Za duszę śp. Zofii GROMADA w 27-mą rocznicę śmierci.

  1. Za  duszę śp. Zofii GROMADA w 27-mą rocznicę śmierci.

SOBOTA  Godz: 700   

Za duszę śp. Heleny BYRDAK od Barbary i Andrzeja Truty z rodziną.

 2.Za dusze śp. Wincentego i Michaliny SZOPIŃSKICH.

 NIEDZIELA   Godz: 800    

  Za duszę śp. Stefana PROSZEK Msza św. od żony i syna Tomasza.

  1. Z podziękowaniem M.B. Różańcowej za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę w rodzinach 1-szej Róży Żywego Różańca.

    Godz:  1100    W intencjach parafian