INTENCJE MSZY ŚW. OD 15 I DO 21 I 2018 R.

PONIEDZIAŁEK  Godz: 1700      

 Za duszę śp.  Michaliny DOMALIK w 1-szą rocz. śmierci od męża z dziećmi.

  1. Za duszę śp. Józefa JANDURY od  Barbary i Jana Kowalczyk z rodzinami.

 WTOREK  Godz: 700    

     Za duszę  śp. Janiny NIEMIEC. Msza św. od męża .

  1. Z prośbą o miłosierdzie Boże dla duszy śp. Marii LEJA.

 ŚRODA   Godz:  1700   

   Za duszę śp. Marka ŻEGLENIA od brata Piotra z rodziną.

  1. Za duszę śp. Józefa JANDURY od pracowników hotelu górskiego.                                                                                

CZWARTEK   Godz: 700  

Za duszę śp. Jana KORZONKIEWICZA od siostry Elżbiety,

  1. O miłosierdzie Boże dla duszy śp. Leona ŚCISŁOWICZA w 31-szą rocz. śm.

 PIĄTEK Godz: 1700   

 W intencji dusz w czyśćcu cierpiących. Od Apostolstwa Pomocy Duszom w Czyśćcu Cierpiącym.

  1. Za dusze śp. Józefa JANDURY i Józefa LUDZIA. Msza św. od Czesława  Ludzi z rodziną

 SOBOTA  Godz: 1700             

    Za duszę śp. Władysława MAKOWSKIEGO w 8 rocz. śmierci.

  1. Za dusze  śp. Dominika PAWLICĘ, Jana syna.  

 NIEDZIELA   Godz: 800   

   Msza św. dziękczynna w 34   rocznicę ślubu Michała i Teresy.

  1. Za duszę śp. Wojciecha WRÓBLA.

     Godz:  1100    W intencjach parafian