INTENCJE MSZY ŚW. OD 12 II DO 18 II 2018 R.

PONIEDZIAŁEK  Godz: 1700      

 Za duszę śp. Franciszka ŁYSZCZARZA od Marii Łyszczarz i córki z rodziną.

  1. Za dusze śp. Elżbiety JANCZY, Franciszka męża.

 WTOREK  Godz: 700    

O spokój dusz śp. Jana KAMONIA w 24 rocz, śmierci  Wiesława i Piotra synów.

ŚRODA   Godz:  800    Środa Popielcowa

 Za duszę śp.  Władysławy BYLINA w 7-mą  rocz, śmierci od córki Teresy.

Godz: 1700      

Za dusze śp. Michała i Rozalii LUDZIA od wnuczki Marii Kozieł   

CZWARTEK   Godz: 700  

Za duszę śp. Franciszka WACHA od bratowej Teresy z rodziną.

  1. Za dusze  śp. Antoniego SZUMALA w 29-tą rocz. śmierci Heleny żony.

PIĄTEK Godz: 1700               

 W intencji dusz w czyśćcu cierpiących od Apostolstwa Pomocy Duszom w Czyśćcu Cierpiącym

  1. Z prośbą do Matki Bożej i Jezusa Miłosiernego o załatwienie ważnej sprawy.

SOBOTA  Godz: 1700    

 Za  dusze śp. Franciszka i Marii KOZIEŁ od synowej Marii Kozieł - Ludzia.

  1. Z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę w rodzinie Jolanty i Stanisława.

NIEDZIELA   Godz: 800   

 Za  dusze śp. Andrzeja KORZONKIEWICZA, Stanisławy żony.

  1. Z prośbą do Jezusa Miłosiernego i Najświętszej Matki o zachowanie wiary dla bliskich mi osób i o pomoc Bożą w pracy za granicą.

  Godz:  1100    W intencjach parafian