INTENCJE MSZY ŚW. OD 19 II DO 25 II 2018 R.

PONIEDZIAŁEK  Godz: 1700      

 O miłosierdzie Boże i zbawienie dusz śp. Stanisława SMOTRA, Rozalii żony Józefa JUSZCZAKA. 

 WTOREK  Godz: 700                                      

 Z podziękowaniem MBN Pomocy za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i Boże błogosławieństwo  dla Stanisławy i Antoniego z okazji 47-mej rocz. ślubu.

 ŚRODA   Godz:  1700            

Za duszę śp.  Józefa KURASIA w 71 rocznicę śmierci o miłosierdzie Boże.

  1. Za dusze śp. Marii JANCZURA w rocz. śmierci, Franciszka męża, Bronisława iMariana synów.

CZWARTEK   Godz: 700  

 Za duszę śp. Władysławy BYLINA w 7-mą rocznicę śmierci od Romana Baraniaka.       

PIĄTEK Godz: 1700               

  Za  dusze śp. Anieli KAMOŃ od Leona Malinowskiego z rodziną.                                     

  1. Za dusze śp. Rozalii KOŁAT w 7 rocz. śm. Franciszka męża, Józefa i Michałasynów.

SOBOTA  Godz: 1700   

  Za  dusze śp. Czesława KORZONKIEWICZA, Jana syna w 8-mą rocz. śmierci

  1. Z prośbą o miłosierdzie Boże dla dusz śp. Stanisława LUDZI w 1-szą rocznicę śmierci, Alicji żony.

 NIEDZIELA   Godz: 800   

    Za  duszę śp. Karoliny TRĄBKA.

  1. Z prośbą o wieczny pokój dla duszy śp. Marii GROMADA w 20-tą rocz. śmierci.

  Godz:  1100    W intencjach parafian