INTENCJE MSZY ŚW. OD 19 III DO 25 III 2018 R.

PONIEDZIAŁEK  Godz: 1700      

 Za dusze śp. Józefa GROMADY i Józefy PŁOSKONKA.

  1. Za duszę śp. Józefa BYRDAKA.                           

WTOREK  Godz: 700   

Za dusze śp. Rozalii CIĘŻOBKA w rocz. śm., Wojciecha i Władysławy GRZYB.

2 Za duszę śp. Józefa CIĘŻOBKI w 10. rocznicę śmierci.

 ŚRODA   Godz:  1700   

 Za duszę śp. Stanisława SZUMALA od Józefa i Zofii Łukasz z dziećmi.

 Za duszę śp. Józefa KOZIOŁ od rodziców, brata Mirka, siostry Jolanty z rodziną. 

CZWARTEK   Godz: 700  

  Za duszę śp. Bogdana TYLECKIEGO od mamy.

  1. O wieczny pokój dla duszy śp. Mieczysława SIKORY.

PIĄTEK Godz: 1700    

Za duszę śp. Michaliny DOMALIK od mamy Moniki Florek.                                                                  

Za duszę śp. Heleny GAŁ. Msza św. od Grzegorza Wacha.

SOBOTA  Godz: 1700   

 Za  dusze śp. Antoniny CHROBAK od Stanisławy Subisz z synem.

  1. Za duszę śp. Leona DOMALIKA. Msza św. od Straży OSP w Ostrowsku.

 NIEDZIELA   Godz: 800   

 Za  dusze śp. Stanisława MACIASZA, Reginy żony.

Za dusze śp. Władysława KLIMOWSKIEGO w 5-tą rocz. śm. wraz z rodzicami Katarzyną i Stanisławem .

  Godz:  1100    W intencjach parafian

 Godz:  1500       W intencji Panu Bogu wiadomej.