INTENCJE MSZY ŚW. OD 01 VII DO 08 VII 2018 R.

PONIEDZIAŁEK  Godz: 1800   

 Za dusze śp. Marii LUDZIA w 31. rocznicę śmierci, Jakuba męża.

  1. Za duszę śp. Mariana CIĘŻOBKI z okazji imienin. Msza św. od żony.

WTOREK  Godz: 700   

  Za duszę śp. Stanisława SZUMALA  od Juliana i Emilii Łukasz z rodziną.

  1. Z prośbą o miłosierdzie Boże dla dusz śp. Józefa GRECZKA w rocz. śmierci,    Marii żony, Stanisława syna.

ŚRODA Godz:  18  00

Za duszę śp. Anny BUKOWSKIEJ od Stanisławy Kowalczyk.

  1. Za dusze śp. Heleny SZUMAL w 13. rocz. śmierci, Antoniego męża.

 CZWARTEK   Godz: 700 

Za duszę śp. Michaliny DOMALIK od Krzysztofa Domalika z rodziną. 

  1. O wieczny pokój dla duszy śp. Bronisława LUBERDY w 15-tą rocz. śmierci.

 PIĄTEK Godz: 700  

 Za dusze śp. Wincentego LUBERDY, Bronisławy żony. Msza św. od córki Steni.          

 Godz: 18  00

 Za dusze śp. Andrzeja TWAROGA w 10 rocz. śmierci,  Kazimierza syna.

  SOBOTA  Godz: 18  00

  Za duszę śp. Jana BUKOWSKIEGO w 27. rocznicę śmierci.

  1. Za duszami w czyśćcu cierpiącymi a przez ich wstawiennictwo w intencji    Panu Bogu wiadomej.

NIEDZIELA   Godz: 800

 Za duszę śp. Stanisława TYLECKIEGO od syna Janusza z rodziną.

  1. O wieczny pokój dla dusz śp. Jana i Marii GROMADA oraz ich rodziców.

 Godz:  1100    W intencjach parafian