INTENCJE MSZY ŚW. OD 09 VII DO 15 VII 2018 R.

PONIEDZIAŁEK  Godz: 1800   

 Za duszę śp. Zdzisława DOMALIKA w 8. rocznicę śmierci.

  1. Za dusze śp. Jana i Wiktorii żony.

WTOREK  Godz: 700   

 Za dusze śp. Antoniny KRZYSICY w 32. rocznicę śmierci, Jana męża.

  1. Z prośbą o miłosierdzie Boże dla duszy śp. Romana NIEMIEC od Anny Ścisłowicz z synami.

 ŚRODA Godz:  18  00

  Za duszę śp. Teresy PŁOSKONKA w 21 rocz. śmierci.

  1. Za duszę śp. Kazimierza PACHA od Romana Baraniaka z rodziną.

 CZWARTEK   Godz: 700     

Za duszę śp. Wiktorii KOZIEŁ od rodziny Żółtek.

  1. Za duszę śp. Marii NIEZGODY w 31 rocznicę śmierci.

 PIĄTEK Godz: 1800  

 Za duszę śp. Stanisława SZUMALA od rodziny Hełdak.

 O miłosierdzie Boże  dla dusz śp. Leona ŚCISŁOWICZA, Barbary i Andrzeja ŻEGLEŃ.

  SOBOTA  Godz: 18  00

  Za duszę śp. Kazimierza PACHA od syna Macieja.

  1. Za dusze śp. Heleny i Stanisława PĘDZIMĄŻ, Józefa Macioła.

 NIEDZIELA   Godz: 800

 Za duszę śp. Jana PRRZYBOCKIEGO od Heleny i Jana Skupień.

  1. Msza św. dziękczynno – błagalna w intencji Jadwigi i Bronisława Ciężobków.

     Godz:  1100  

  W intencjach parafian