Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

DUCHOWA ADOPCJA

Duchową Adopcję Dziecka Poczętego można rozpocząć w domu przez prywatne odmówienie przypisanych modlitw. Deklaracje (przygotowane przy prasie), po wypełnieniu proszę składać do koszyka.

                                                              ks. Proboszcz