Spółka Wodna - apel

Zarząd Spółki Wodnej przypomina wszystkim korzystającym z wodociągu wiejskiego o obowiązku uiszczenia opłat na remont i utrzymanie sieci za 2020 r u P. Skarbnik 

                                                                                   Zarząd Spółki Wodnej