INTENCJE MSZY ŚW. OD 22 I DO 28 I 2018 R.

PONIEDZIAŁEK  Godz: 1700      

 Za duszę śp. Anny ŻEGLEŃ.

 2. Z prośbą o miłosierdzie Boże dla duszy śp. Jana SOPIASZ.

 WTOREK  Godz: 700    

 Za duszę  śp. Józefa CIĘŻOBKI w e rocznicę śmierci.

 2. Msza św. dziękczynno – błagalna z okazji urodzin Władysławy.

ŚRODA   Godz:  1700   

Za duszę śp. Rozalii GŁODEK od Władysławy Klimowskiej.

 2. Za dusze śp. Stanisława BYRDAKA  w rocz. śmierci, Heleny żony.

CZWARTEK   Godz: 700  

Za duszę śp. Bronisława KOZIEŁ od Marii i Krzysztofa Pach.

2. Za dusze śp. Marii STRAMEK w rocznicę śmierci, Jana męża.

 PIĄTEK Godz: 1700   

Za dusze śp. Jana LUBERDY, Marianny żony, Bronisława syna.                                 

2. Za dusze śp. Andrzeja ŁYSZCZARZA, Bronisławy żony i ich dzieci.

 SOBOTA  Godz: 1700    

 Msza św. dziękczynna w 30   rocznicę ślubu Heleny i Stanisława z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata wspólnego życia.                         

2. Za dusze  śp. Wojciecha WRÓBLA, Heleny żony.

NIEDZIELA   Godz: 800   

W Panu Bogu wiadomej intencji.

 2. Za duszę śp. Rozalii TRĄBKA w rocznicę śmierci.

 Godz:  1100    W intencjach parafian

                                                                                                  

INTENCJE MSZY ŚW. OD 15 I DO 21 I 2018 R.

PONIEDZIAŁEK  Godz: 1700      

 Za duszę śp.  Michaliny DOMALIK w 1-szą rocz. śmierci od męża z dziećmi.

 2. Za duszę śp. Józefa JANDURY od  Barbary i Jana Kowalczyk z rodzinami.

 WTOREK  Godz: 700    

     Za duszę  śp. Janiny NIEMIEC. Msza św. od męża .

 2. Z prośbą o miłosierdzie Boże dla duszy śp. Marii LEJA.

 ŚRODA   Godz:  1700   

   Za duszę śp. Marka ŻEGLENIA od brata Piotra z rodziną.

2. Za duszę śp. Józefa JANDURY od pracowników hotelu górskiego.                                                                                 

CZWARTEK   Godz: 700  

Za duszę śp. Jana KORZONKIEWICZA od siostry Elżbiety,

2. O miłosierdzie Boże dla duszy śp. Leona ŚCISŁOWICZA w 31-szą rocz. śm.

 PIĄTEK Godz: 1700   

 W intencji dusz w czyśćcu cierpiących. Od Apostolstwa Pomocy Duszom w Czyśćcu Cierpiącym.

2. Za dusze śp. Józefa JANDURY i Józefa LUDZIA. Msza św. od Czesława  Ludzi z rodziną

 SOBOTA  Godz: 1700             

    Za duszę śp. Władysława MAKOWSKIEGO w 8 rocz. śmierci.

    2. Za dusze  śp. Dominika PAWLICĘ, Jana syna.  

 NIEDZIELA   Godz: 800   

   Msza św. dziękczynna w 34   rocznicę ślubu Michała i Teresy.

2. Za duszę śp. Wojciecha WRÓBLA.

     Godz:  1100    W intencjach parafian

INTENCJE MSZY ŚW. OD 25 XII DO 31 XII 2017 R.

PONIEDZIAŁEK  Godz: 800       Boże Narodzenie

  Za duszę śp. Marii BARANIAK w 9 rocznicę śmierci.

  2. Msza św. dziękczynna z okazji urodzin Adasia.

Godz: 1100       W intencjach parafian

2. Msza św. dziękczynno – błagalna o zdrowie, łaskę świętości i opiekę Matki

Kapłanów dla ks. proboszcza Jana i ks. Stanisława. Msza św. od Margaretki.

WTOREK  Godz: 800       Święto św. Szczepana.

Za dusze śp. Marii KOZIEŁ w 18 rocz. śm. Władysława męża Janusza MAZUREK.

 2. Msza św. dziękczynno – błagalna w 42-gą rocznicę ślubu Anny i Tadeusza,

dziękując za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże.

Godz:  1100    W intencji Panu Bogu wiadomej

ŚRODA   Godz:  700   

  Za duszę śp. Józefa KOZIOŁ od rodziców i siostry Jolanty z rodziną.

2. Za dusze śp. Marka ZIEMSKIEGO, Marii żony. Msza św. od rodziny Kozioł.

CZWARTEK   Godz: 700  

 Za dusze śp. Stefana PALUSZEK, Anny żony.

2. Za duszę śp. Andrzeja KAMIŃSKIEGO, od Jana Kamińskiego z rodziną.

PIĄTEK Godz: 700   

Za duszę śp. Zofii GROMADA w 27-mą rocznicę śmierci.

2. Za  duszę śp. Zofii GROMADA w 27-mą rocznicę śmierci.

SOBOTA  Godz: 700   

Za duszę śp. Heleny BYRDAK od Barbary i Andrzeja Truty z rodziną.

 2.Za dusze śp. Wincentego i Michaliny SZOPIŃSKICH.

 NIEDZIELA   Godz: 800    

  Za duszę śp. Stefana PROSZEK Msza św. od żony i syna Tomasza.

2. Z podziękowaniem M.B. Różańcowej za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę w rodzinach 1-szej Róży Żywego Różańca.

    Godz:  1100    W intencjach parafian

INTENCJE MSZY ŚW. OD 08 I DO 14 I 2018 R.

PONIEDZIAŁEK  Godz: 1700      

   Za dusze śp. Stanisława MACIASZA, Reginy żony.

    2. Za duszę śp. Zofii LEŚNICKIEJ w 12-tą rocznicę śmierci.

 WTOREK  Godz: 700    

Za dusze śp. Andrzeja TWAROGA Kazimierza syna w 26 rocznicę śmierci.

 2. Za duszę śp. Krystyny WIELKIEWICZ od syna Mateusza z rodziną.

 ŚRODA   Godz:  1700   

  Za duszę śp. Michaliny DOMALIK od koleżanek z firmy Wojas

2. Za duszę śp. Jana KORZONKIEWICZA od siostry Jadwigi z rodziną.  

 CZWARTEK   Godz: 700  

 Za duszę śp. Leona KUCHTY. Msza św. od mamy.

2. Za duszę śp. Andrzeja KAMIŃSKIEGO od kuzyna Michała z rodziną.

 PIĄTEK Godz: 700   

  O wieczny pokój dla duszy śp. Stanisława LUDZI

2. Za duszę śp. Leona WYSOCKIEGO. Msza św. od Zofii i Marka Kolasów.

 SOBOTA  Godz: 1700             

 Za duszę śp. Franciszka ŁYSZCZARZA w 1 rocznicę śmierci.

2. Za duszę śp.  Anny ŻEGLEŃ w 32-gą rocznicę śmierci.

   NIEDZIELA   Godz: 800    

Za duszę śp. Anieli GOLENIOWSKIEJ, Heleny córki.

2. Za dusze śp. Anieli TRUTEJ w 30-tą rocz. śmierci. Franciszka męża. 

 Godz:  1100    W intencjach parafian

INTENCJE MSZY ŚW. OD 18 XII DO 24 XII 2017 R.

 

   INTENCJE  MSZY  ŚW. 

                   

 OD 18 XII  DO  24 XII  2017  R.

 

   INTENCJE  MSZY  ŚW. 

                    

 OD 18 XII  DO  24 XII  20PONIEDZIAŁEK  Godz: 1700 

 

PONIEDZIAŁEK  Godz: 1700  

Za duszę śp. Stanisława MAKOWSKIEGO w 7 rocznicę śmierci.

2. Z prośbą o miłosierdzie Boże dla duszy śp. Stefana PROSZEK, od firmy Wojas.

 WTOREK  Godz: 700     

 O miłosierdzie Boże dla duszy śp. Antoniego WRÓBLA, Magdaleny żony wraz z rodzicami

 2. Za duszę śp. Heleny BYRDAK  od  Antoniny Garbacz z Graniewa.

 ŚRODA   Godz:  1700   

 Za duszę śp. Rozalii GŁODEK od Małgorzaty Ludzia z rodziną.

2. Z prośbą o wieczny pokój dla śp. Józefa WRÓBLA od Barbary i Andrzeja Truty

 CZWARTEK   Godz: 700  

 Za dusze śp. Jana LENARTA, Rozalii żony, Franciszka syna.

 2. Za duszę śp. Stanisława SZUMALA od córki Joanny.

PIĄTEK Godz: 1700   

 Za dusze śp. Marii DOMALIK, Andrzeja męża w jej 32 rocznicę śmierci.

 2. Za  duszę śp. Bronisławy WRÓBEL. Msza św. od Heleny Chrobak.

SOBOTA  Godz: 1700   

 Za duszę śp. Wojciecha CHROBAKA w 33 rocznicę śmierci.           

 2.Za dusze śp. Marianny KUROS w 52 rocz. śm. Franciszka męża, Elżbiety córki.

  NIEDZIELA   Godz: 800    

Za duszę śp. Andrzeja TRĄBKI w 2 rocznicę śmierci.

2  Za duszę  sp. Franciszka WACHA. Msza św. od syna Wacława.

 Godz:  1100    W intencjach parafian

 Godz: 2400

 Za duszę śp. Michała SZUMALA od córki Michaliny z rodziną.

Z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Anny i Tadeusza GARBACZ.