PODZIĘKOWANIA

Sołtys i Rada Sołecka wsi Ostrowsko składają podziękowania dla wszystkich, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych. Frekwencja wyniosła 52 proc. a więc z wyborów na wybory jest nas coraz więcej zaangażowanych w sprawy wsi.Niemniej jednak druga połowa wyborców nie wzięła udziału w głosowaniu, a przy wyższej frekwencji moglibyśmy mieć dwóch radnych. Tak , że  jeszcze sporo pracy przed nami wszystkimi nad kształtowaniem świadomości obywatelskiej.

Każdy głos jest niezwykle ważny  !

Wielkie podziękowania za udzielenie poparcia składa również Radny Rady Gminy -Gabriel Szumal zapewniając jednocześnie, że postara się  nie zawieść zaufania jakim go obdarzyli wyborcy i będzie wypełniał swój mandat rzetelnie i zgodnie z interesem mieszkańców Ostrowska!

Wyniki wyborów do Rady Gminy Nowy Targ

GMINA NOWY TARG: 

Jan Smarduch wybrany wójtem. 

Nowo wybrana Rada Gminy Nowy Targ: 

nazwisko                               - głosy                       - poparcie 
Paweł Jan Długi -                      292                            12.85% 
Teofil Antoni Chmielak               305                            13.42% 
Ryszard Adam Pietras                265                            11.66% 
Krzysztof Adam Waniczek          256                             11.26% 
Józef Lorenc                             372                            16.37% 
Edyta Haręza -                          276                            10.40% 
Stanisław Henryk Buła               247                              9.31% 
Gabriel Stanisław Szumal           267                             10.06% 
Marek Andrzej Kolasa                267                             10.06% 
Łukasz Jacek Waras                  261                               9.83% 
Władysław Kazimierz Wasielak   242                               9.12% 
Czesława Danuta Fic                 292                              18.01% 
Jan Gał                                   198                               12.21% 
Wiesław Józef Parzygnat           190                               11.72% 
Dawid Stanisław Szeliga            225                               13.88% 
Jan Paweł Haberny                   109                                 6.72% 
Stanisław Zubek                       176                               10.99% 
Marek Sproch                           166                               10.37% 
Piotr Sławomir Łabuda              166                               10.37% 
Marek Łapczyński                     222                               13.87% 
Wojciech Jan Ścisłowicz            271                               16.93% 

Komunikat SANEPIDU o stanie wody pitnej

                         PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY W NOWYM TARGU

                                                               Nowy Targ 17-10-2018

 

                                  KOMUNIKAT  DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU

                     lokalnego Ośrodek Zdrowia , Szkoła  Podstawowa i budynki w Ostrowsku

                                                  z dnia 17 pażdziernika 2018

 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje odbiorców wody z wodociagu lokalnego Ośrodek Zdrowia , Szkoła Podstawowa i budynki prywatne w Ostrowsku , że w dniu 17.10.2018 wydał na podstawie sprawozdań z badań z dnia 17.10.2018 decyzje o przydatności wody do spożycia z wodociągu.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej w dniu 11.10.2018 nie wykazały przekroczenia parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

   WODA Z WODOCIĄGU NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  !!!

 

 

 

                                                      Powiatowy Inspektor Sanitarny 

                                                                  w Nowym Targu           

                                                              mgr inż. Jolanta Bakalarz

 

 

Oryginał pisma na tablicach ogłoszeń i w sklepach .

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

W niedzielę 21 pażdziernika odbędą się wybory samorządowe .

 Komisja Wyborcza informuje  mieszkańców o zabranie ze sobą dowodów osobistych

celem weryfikacji z listami wyborców.

Apel do wszystkich , komu leży na sercu dobro i pomyślność naszej" małej ojczyzny"

jaką jest Ostrowsko o udział w głosowaniu .

  Zapraszam do lokalu wyborczego 

 

                                                              SOŁTYS

Zebranie wiejskie

Zebranie wiejskie odbędzie się w niedzielę 16 września 2018 roku

o godzinie 16.00

Tematem zebrania będą sprawy bieżące wsi oraz wybory samorządowe do Rady gminy, powiatu, i sejmiku województwa małopolskiego.

Wszystkich mieszkańców wsi zapraszają

                                          Sołtys i Rada sołecka